EN
İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ (IDO) ATIK VE ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ
Anasayfa / Entegre Katı Atık Yönetimi
Projeleri
/ İstanbul Deniz Otobüsleri (IDO) Atık ve Çevre Yönetimi Hizmetleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)
Atık ve Çevre Yönetimi Hizmetleri

Akfen Çevre ve Su, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bünyesindeki tüm deniz araçları, kara işletmeleri, liman sahaları ve ofisler içerisindeki faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tasnifi, toplanması, ayrıştırılması, geçici depolanması, geri kazanımı ve bertarafı hizmetlerini vermektedir. Entegre atık yönetimi hizmetlerine ilaveten Akfen Çevre ve Su İDO’nun biyolojik evsel atıksu artıma tesisinin işletilmesi, bakım onarım hizmetleri ve Çevre Yönetim Hizmetleri kapsamında mevzuat takibi, laboratuvar, analiz ve raporlama hizmetleri de sunmaktadır.

Entegre atık yönetimi ve atıksu artıma tesisi işletmeleri kapsamında Akfen Çevre ve Su İDO’nun 5 ayrı terminalinde personel istihdam etmekte olup, İDO bünyesinde oluşan tüm atıkların mevzuata uygun şekilde nakliyesi, geri dönüşümü ve nihai bertarafı ile atıksu artıma tesisinin işletilmesinde dair tüm süreçler sahada tam zamanlı personellerimiz tarafından yönetilmektedir.

İşletmeden kaynaklanan tehlikeli atıklar, Atık Taşıma Lisansı’na sahip araçlarla taşınarak lisanslı atık işleme tesislerinde bertaraf edilmektedir. Ambalaj atıkları kaynağında ayrıştırılarak preslendikten sonra geri dönüşümü gerçekleştirilmek üzere tesisten uzaklaştırılmaktadır. Geri dönüşümü mümkün olmayan tehlikesiz atıkların yönetimi ilgili belediyeyle gerçekleştirilmektedir. Operasyonel süreçlerden kaynaklanabilecek hurda atıkların geri kazanımı lisanslı tesislerde gerçekleştirilmektedir. Atık Yönetimi süreçleri Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmaktadır.