EN
POLİTİKALARIMIZ
Anasayfa / Kurumsal / Politikalarımız

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikası:

Akfen Çevre ve Su olarak Kaliteyi ve kalite uygulamalarını, faaliyet alanımız içerisinde sürekli gelişen, kendini yenileyen, portatif bir yaklaşımla takip edilen en değerli yol göstericimiz olarak görüyoruz. Çevre ve iş sağlığı güvenliğini, kalite anlayışımızın odak noktasına koymaktayız. Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmekte bir diğer önemli odak noktamızdır.

Çevre Politikası:

Akfen Çevre ve Su olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kalkınma için çevre projeleri geliştirmekteyiz. Gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İSG Politikası:

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.