EN
ACACİA MADEN İŞLETMELERİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ
Anasayfa / Su ve Atıksu Projeleri / Acacia Maden İşletmeleri Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Acacia Maden İşletmeleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Kastamonu ilinde Acacia Maden İşletmeleri tarafından işletilmekte olan bakır madeni ve cevher zenginleştirme tesislerinden çıkan atıksuların günümüzde uygulanan en son entegre arıtma sistemlerinin kullanılarak arıtılması ve arıtılan atık suyun geri kazanılarak maden tesislerinde tekrar kullanımı için planlanan 9.600 m3/gün kapasiteli Endüstriyel Atıksu İleri Arıtma/Geri Kazanım Tesisinin tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve 3 ay boyunca işletilmesi işi Akfen Çevre ve Su tarafından üstlenilmiştir.

Projenin dizayn ve mühendislik çalışmaları 2020 yılında tamamlanmış olup, 2021 yılında başlanan yapım işleri aynı yıl içinde tamamlanarak tesis işletilmeye başlanmıştır. Bakır madeni ve cevher zenginleştirme tesislerinden kaynaklanan atıksu fiziksel, kimyasal ve membran sistemleri ile arıtılarak çıkış suyu proses besleme suyu olarak yüksek kalitede geri kazanılmakta, çıkış suyu kalite değerlerinde içme ve kullanma suyu kalite parametrelerine ulaşılmaktadır.

Maden proseslerinin kesintisiz çalışması adına sistem kapasitesi uygulamada ikiye bölünerek proses yedekli, aynı zamanda ekipmanlar hat üzerinde sıcak yedekli olarak uygulanmış olup, bu sayede sürekli çalışmada karşılaşılabilecek riskler ortadan kaldırılmıştır. Arıtma tesisi borulama işlerinin %80’den fazlası açık hatlarla (galeri yapılarak) inşa edilmiş, bu sayede olası işletme risklerine en hızlı müdahale sağlanabilmesine olanak sağlanmış, prosesin her adımında mahal MCC’leri ve ileri SCADA sistemi sayesinde tesis içi tam kontrol sağlanırken, işletmenim maden üretim proseslerine de tam entegrasyonu sağlanarak işletme aşamasında gerekli su miktarı ve kalitesi kontrol ve otomasyon altına alınmıştır.