EN
BODRUM LOFT DESALİNASYON VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
Anasayfa / Su ve Atıksu Projeleri / Bodrum Loft Desalinasyon ve Atıksu Arıtma Tesisleri

Bodrum Loft
Desalinasyon ve Atıksu Arıtma Tesisleri

Üst düzey bir konaklama deneyimi sunmak için özenle tasarlanan Bodrum Loft Tatil Köyü tesislerinin Deniz Suyu Arıtma (Reverse Osmos) ve Atıksu Arıtma tesislerinin tasarımı ve yapım işi Akfen Çevre ve Su tarafından üstlenilmiş olup, bu proje ile 360 m3/gün kapasiteli Reverse Osmos İçme ve Kullanma Suyu Tesisi ve 160 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesislerinin projelendirme, mühendislik ve yapım işleri 2019 yılında tamamlanmıştır.

36 villa, 92 yatak odası ve 184 yataktan oluşan tesislerin tüm içme ve kullanma suyu ihtiyacı denizden alınan tuzlu suyun Ters Osmoz yöntemiyle arıtılmasıyla karşılanmakta, Ters Osmoz membranları aracılığıyla %99 oranında iyon giderimi sağlanmaktadır. Membran sistemi ile arıtılmış su, şartlandırma ve klorlama prosesleri sonrasında insani tüketime uygun hale getirilerek tesisin kullanımına sunulmaktadır.

Bodrum Loft Tatil Köyü’nde misafirlerin kullanımından kaynaklanan evsel atıksular ise biyolojik atıksu arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Biyolojik atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 160 m3/gün olup 800 kişiye hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Arıtılan su, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usüller Tebliği uyarınca sulamada geri kazanılacak atıksuların sınıflandırılması standardına uygundur ve peyzaj sulamalarında kullanılmaktadır.

Akfen Çevre ve Su hali hazırda Bodrum Loft Tatil Köyü’nün su ve atıksu altyapı tesislerinin kontrol, bakım ve onarım işlerini üstlenmektedir.