EN
GÜLLÜK BELEDİYESİ İÇME SUYU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İMTİYAZ PROJESİ
Anasayfa / Su ve Atıksu Projeleri / Güllük Belediyesi İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri İmtiyaz Projesi

Güllük Belediyesi
İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri İmtiyaz Projesi

Türkiye’de su ve atıksu sektöründe imtiyaz projeleri geliştirmek, yer üstü ve yer altı kaynaklardan içme ve kullanma suyu temini için tesisler inşa etmek, ana isale hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri dizayn ve inşa etmek amacıyla ile 2005 yılında kurulan Akfen Güllük Çevre ve Su Yatırım Yapım İşletme A.Ş. 2006 yılında 35 yıl süreli Güllük Belediyesi Su ve Atıksu Tesisleri Yapım ve İşletme İmtiyaz Projesi ihalesine katılmış ve kazanmıştır.

Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla, bir Belediye’nin su temini ve dağıtımı ile evsel ve endüstriyel atık sularının toplama ve arıtılması işlerinin imtiyaz sözleşmesi ile özel sektöre devredildiği ilk ve tek proje olan Akfen Su Güllük projesinin tüm yatırımları firmanın öz kaynakları ve Avrupa İmar ve Kalkınma Banası (EBRD) proje finansmanı kredisiyle tamamlanmış olup Güllük bölgesinde 8500’ün üzerinde aboneye güvenilir ve kesintisiz su ve kanalizasyon hizmetleri verilmiştir.

İmtiyaz Sözleşmesi’nin yapım esasları düzenlemeleri doğrultusunda tamamlanan projenin ilk yatırımlarına ek olarak Akfen Su Güllük, İmtiyaz Sözleşmesi süresi boyunca şebeke ve tesislerin bakım, onarım, yenileme, genişletme yatırımları ile abone ve şebeke hizmetlerinin tamamını yerine getirmiştir.

Proje şirketi hisselerinin tamamı tüm hak ve yükümlülükleri ile grup dışı bir yatırımcıya 19.04.2021 tarihinde devredilmiş olup bu tarih itibarıyla Akfen Çevre ve Su’yun proje şirketi ile bir ilişkisi kalmamıştır.